Voorbeelden regressietherapie.

 

Bij alle sessies wordt alles tot in detail beschreven door de persoon, doch om deontologische redenen blijft mijn beschrijving beperkt tot de essentie van de sessie en het verhaal.

* Problemen ontvluchten

Het probleem

Een jonge vrouw, woont nog thuis, werkt samen met de ouders in het familiebedrijf. Voelt zich onbegrepen en komt regelmatig in conflict met haar moeder.Ze heeft het gevoel dat ze weg wilt lopen van haar problemen. Ze wil naar een ander land en daar een nieuw leven beginnen.Indien ze weggaat voorziet ze veel problemen met haar ouders.Ze heeft het gevoel de wijde wereld te willen intrekken.

De sessie.

De vrouw keerde  bij de reincarnatie-sessie als man  uit de arabische wereld terug. Hij had 1 zoon. Hij leefde in een groot landelijk gelegen huis, en was redelijk welstellend Voor zijn werk en om zijn status te handhaven was hij veel weg van huis. Hij heeft  zijn vrouw "achtergelaten" omdat hij boos was op haar.Hij voelde zich verdrietig.De man had zijn vrouw betrapt op overspel. Hij is nog een tijdje bij zijn vrouw blijven wonen maar na een poos kon hij de spanningen niet meer aan en is hij de wijde wereld ingetrokken als zwerver.Hij overleefde door het plukken van bessen en bedelen.Uiteindelijk werd de man gestenigd nadat hij betrapt werd op diefstal om te kunnen overleven.

Conclusie.

De vrouw zag in dat weglopen van de problemen uiteindelijk geen oplossing biedt. Net zoals in dit vorige leven zou het uiteindelijk mogeijks niet goed aflopen indien ze wegloopt van haar huidige problemen. Met overleg en praten kon ze misschien een oplossing zoeken samen met haar ouders.Het gevoel van de wijde wereld te willen intrekken is ook te verklaren door het zwerversbestaan dat ze in dit vorig leven heeft gehad.De vrouw besefte dat het misschien uiteindelijk ook slecht zou kunnen aflopen als ze net zoals in haar vorig leven de problemen gewoon zou ontlopen.Ze wilde eerst een oplossing zoeken in verband met de relatie met haar moeder en pas nadien eventueel de beslissing nemen om te verhuizen.

-----------------------

* Jeugd herinneringen weg .Onmogelijke liefde

Probleem.

Deze vrouw is alles vanaf een bepaalde leeftijd vergeten, het kindzijn is ze kwijt na een ziekenhuisopname. De vrouw is wel spiritueel. Ze is verliefd op een man die veel ouder is maar toch stoot ze hem af. Zolang ze kan herinneren houd ze reeds van deze man.

De sessie

De sessie bestond uit 2 delen eerst was er een regressie, dus samen met deze vrouw zijn we terug gegaan vanaf het moment toen ze nog in de baarmoeder zat. De gevoelens die met ieder stadium in haar kindzijn gepaard gaan hebben we jaar na jaar herbeleefd. Zodoende kon ze alles van haar jeugd herinneren .De relatie tussen haar en haar ouders. De eerste ontmoeting met de man. De verdere ontmoetingen en teleurstellingen .Op zeker moment wil ze hem vergeten en  door dit verdringen gaat de volledige herinnering weg aan hem.

2de deel van de bestond uit een reincarnatie. Het vorige leven speelde zich af in canada in  de tweede helft van de 18de eeuw .ze was toen een vrouw (blond haar, een grijs en wit lang kleed).Ze woonde in een klooster en was een non. Er waren te veel kinderen thuis en ze werd "gedropt" in het klooster. Vader was houthakker en moeder zorgde voor de kinderen. Ze voelde zich goed als non om de wereld zo op een andere manier te kunnen bekijken zonder man en kinderen.Ze wilde de wereld een klein beetje beter maken.

conclusie.

In een vorig leven was de vrouw een non en ze stelde geen belang in het stichten van een gezin. Dit stelde nu in dit leven het probleem van aantrekken en afstoten van de man.Ze was nog niet losgekomen van  "het non zijn".Door deze sessie heeft de vrouw de verloren herinneringen uit de jeugd teruggevonden. en kan ze de moeilijke relatievorming nu wel beter een plaats geven. Ze beseft nu dat er in dit leven wel plaats is voor een gezin.

--------------------------