Ons Lichaam is een Auto,

de ziel (de geest) is de bestuurder.

Incarnatie, excarnatie en reincarnatie zijn drie termen die de overgangsfasen in de verbinding tussen Geest en Lichaam aangeven.

Incarnatie is het "belichamen" van een organische struktuur door een geestelijke kracht ,

ex-carnatie is het uitstappen van de Geest uit dat lichaam, en re-incarnatie is het opnieuw instappen in een nieuw lichaam met andere eigenschappen.

Het woord "re�ncarnatie" ( her-vleeswording) wordt algemeen gebruikt om het hele proces van wedergeboorte aan te duiden.

Ons lichaam is een voertuig


Om reincarnatie duidelijk en aanschouwelijk voor te stellen is het gemakkelijk om ons Geest-Lichaam voor te stellen als een echte Auto.

Ons Lichaam is als een auto waarin een bestuurder zit die het lichaam stuurt in een bepaalde richting, en die ook zijn snelheid en rijgedrag bepaalt.

Die bestuurder is onze Geest.

De bestuurder heeft daarbij een aantal 'vrijheden' en een aantal 'beperkingen'.

De belangrijkste beperkingen hangen samen met de 'kwaliteiten' van zijn voertuig, zoals motorvermogen, grootte, banden, ruiten, ruitenwissels, lampen, bagageruimte, enz.

Ook is de 'omgeving' waarin het voertuig rijdt is belangrijk: een autostrade of een landweg, rode lichten, nacht, onweer, wegwijzers, tankstations, het rijgedrag van andere voertuigen, enz.

Een andere beperking of rijkdom kan de grote bagage zijn die de bestuurder meenam uit zijn vroegere auto,

bv. een fotolijstje met zijn familie, een radio, een ventilatortje, het mapje voor de autopapieren, een laadbak, enz.

Vrijheden hangen samen met de keuze van de bestemming en tussenstops die de bestuurder kiest,

maar tevens hoe de bestuurder zijn omgeving waarneemt, en, of hij binnen in zijn wagen beschikt over extra hulpmiddelen zoals een landkaart, een radio, een gsm, etc.

Wij zijn allen dus unieke voertuigen met eigen kwaliteiten, mogelijkheden, beperkingen en vrijheden.

Soms kunnen wij wijzigingen doorvoeren, bij anderen moeten wij ons neerleggen.

Belangrijk is te weten hoe ons eigen voertuig werkt en waar wij verbeteringen kunnen doorvoeren.

Daarin kan astrologie ons in helpen.Iedere mens heeft dus een eigen, speciale wagen met andere kenmerken, met binnenin een unieke bestuurder.


Alle delen van auto's verschillen van elkaar: andere banden, andere motor, andere ramen, ander koetswerk, ander stuur, ander versnellingen, andere zetel, ander dash-bord en bedieningsknopjes, ... enz.

Iedere unieke auto wordt namelijk op-maat-gemaakt in het 'moeder'fabriekje.

Leuk is dat de bestuurder tijdens bouwproces aanwezig is, hij zit namelijk reeds van aanvang in het basisframe en hij bracht zelf het bouwplan mee.